Float Image
Float Image

מבריחה לבחירה

Float Image
Float Image

סיפור חיי

עדיין לא יכולתי לחוש כי חציית קו המשווה, והמעבר מאורוגוואי שבחצי

כדור הארץ הדרומי לישראל שבחציו הצפוני, העבירה אותי בצירי הזמן

והנפש מילדות קשה ומצולקת , לתחילת מסע של התפתחות אישית

והעצמה , וחיים בוגרים שיזינו אותי בכוח ועוצמה (ע'מ 45)

Float Image

במקום 109 ש"ח

Float Image

עכשיו במחיר השקה 89 ש"ח

Float Image
Image

סילביה פליישמן

Float Image
Float Image

אנשים אומרים

Float Image
Float Image
Image
Float Image
Image
Image
Image
Image
Image
Float Image
Float Image
Float Image

♡ ThruDarknessToLight - כל הזכויות שמורות ל ♡

תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות

Float Image